Jednotka požární ochrany

Mezi Jednotky požární ochrany (JPO) patří i Jednotky sboru dobrovolných hasičů, které zřizují obce na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb. Každý hasič v této jednotce je každoročně proškolen a dále si musí toto vzdělání prohlubovat. Musí mít také potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat.

Obec Lišov zřídila dvě jednotky požární ochrany, první z nich je Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Lišov a druhou je Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Lišov – místní část Vlkovice. Naše jednotka spadá do kategorie JPO V, což znamená, že se jedná o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně a zasahují pouze na území svého zřizovatele, tedy obce Lišov a jeho místních částí. Velitelem naší JPO je Jan Tůma.

Naše jednotka je vybavena zásahovými oděvy, zásahovou obuví a jinými doplňky potřebnými k zásahu. K výkonu nám byla pořízena i zásahová technika, například třífázová benzínová elektrocentrála Tuson ELH 6500T nebo výkoné kalové čerpadlo PH - PROGRESS 1000. V nedávné době přibyla i benzínová pila STIHL MS 291.

 

elektrocentralakalove cerpadlo

 

pila stihl